Sữa chua, hoa quả nghiền

 • grid
 • list
Bledina Brasses Sữa Chua 4x95g

220.000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Nhà cung cấp: Pháp
 • Loại sản phẩm: Sữa chua
 • Mô tả:

  𝗕𝗟𝗘𝗗𝗜𝗡𝗔 𝗕𝗥𝗔𝗦𝗦𝗘𝗦 𝗧𝗛𝗢̛𝗠 𝗡𝗚𝗔̣̂𝗬 Đ𝗜̉𝗡𝗛 𝗖𝗔𝗢 : 𝗦𝗨̛̃𝗔 𝗖𝗛𝗨𝗔 𝗕𝗔́𝗡 𝗖𝗛𝗔̣𝗬 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 𝗧𝗔̣𝗜 𝗔𝗡 𝗡𝗛𝗜. 𝗚𝗼𝗺 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗮̣𝗶 𝗣𝗵𝗮́𝗽 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗰𝗼́ đ𝘂̉ 𝗰𝗮́𝗰 𝘃𝗶̣ 𝗰𝗮́𝗰 𝗺𝗲̣ 𝗮̣! 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻𝘁 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗴𝗶𝗼 𝗰𝗼́ đ𝘂̉ đ𝗮̂𝘂 𝗻𝗵𝗮. Đừng hỏi vì sao em nó đắt hơn các loại khác mà vẫn được các mẹ săn lùng? Và các con lại thích sữa chua Brasses hơn so với các dòng khác? Sành mồm thật sự Công...

HOA QUẢ NGHIỀN ELLA'S KITCHEN

75.000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Nhà cung cấp: Anh
 • Loại sản phẩm: Thực Phẩm Cho Bé
 • Mô tả:

  #𝐇𝐎𝐓 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐂𝐀́𝐂 𝐕𝐈̣ 𝐌𝐎̛́𝐈 : 𝐇𝐎𝐀 𝐐𝐔𝐀̉ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 #𝐄𝐋𝐋𝐀’𝐒 #𝐊𝐈𝐓𝐂𝐇𝐄𝐍 #𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐂 Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐀𝐧𝐡 𝐕𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐀̂𝐮, 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞. 𝐂𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐄𝐥𝐥𝐚 đ𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐧𝐠𝐨𝐧, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢, đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦. 𝐄𝐥𝐥𝐚’𝐬 𝐊𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐢 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐦𝐚̆́𝐭, 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐞́. Sản phẩm Cung cấp đầy đủ...

SỮA CHUA BLEDINA LACTES VỈ 6X60G

145.000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Nhà cung cấp: Pháp
 • Loại sản phẩm: Thực Phẩm
 • Mô tả:

  𝗦𝗨̛̃𝗔 𝗖𝗛𝗨𝗔 𝗡𝗚𝗨𝗢̣̂𝗜 #𝗕𝗟𝗘𝗗𝗜𝗡𝗔 𝗣𝗛𝗔́𝗣 : 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝘀𝗼̂́ 𝟭 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗲́ 𝟲-𝟯𝟲 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶 𝘆𝗲̂𝘂 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵. 𝗖𝘂̛́ 𝗺𝗼̂̃𝗶 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝗰𝗵𝗮́𝘆 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗮́𝗰 𝗺𝗲̣ 𝗹𝗮̣𝗶 𝗹𝗮̣̂𝘁 𝘁𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮̉ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 đ𝗲̂̉ 𝘁𝗶̀𝗺 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗼𝗻. "𝗖𝗼𝗻 𝗲𝗺 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗮̆𝗻 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝗻𝗮̀𝘆 𝘁𝗵𝗼̂𝗶" Sữa chua Bledina Lactes luôn có sẵn trên kệ các mẫu mới nhất! Sữa chua Bledina được làm từ sữa lên men & hoa quả tươi tại Pháp! Đây là món...