Phấn

 • grid
 • list
PHẤN RÔM NỀN SHISEIDO

135.000₫

 • Mã sản phẩm: 4901872391141
 • Nhà cung cấp: Nhật Bản
 • Loại sản phẩm: Đồ Tiện Ích Cho Bé
 • Mô tả:

  𝗣𝗛𝗔̂́𝗡 𝗣𝗛𝗨̉ #𝗦𝗛𝗜𝗦𝗘𝗜𝗗𝗢 𝗕𝗔𝗕𝗬 𝗣𝗢𝗪𝗗𝗘𝗥 : 𝗦𝗜𝗘̂𝗨 𝗟𝗔̀𝗡𝗛 𝗧𝗜́𝗡𝗛 & 𝗞𝗜𝗘̂̀𝗠 𝗗𝗔̂̀𝗨 𝗧𝗢̂́𝗧.   𝗦𝗵𝗶𝘀𝗲𝗶𝗱𝗼 𝗕𝗮𝗯𝘆 𝗣𝗼𝘄𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 𝗹𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮̂́𝗻 𝗿𝗼̂𝗺 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗯𝗼̣̂ 𝘆 𝘁𝗲̂́ 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗕𝗮̉𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 đ𝗮̉𝗺 𝗯𝗮̉𝗼 𝗮𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝘂𝘆𝗲̣̂𝘁 đ𝗼̂́𝗶 𝗰𝗵𝗼 𝗺𝗼̣𝗶 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝗱𝗮 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗰𝗮̉ 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗹𝗮̀𝗻 𝗱𝗮 𝗲𝗺 𝗯𝗲́. 𝗡𝗼́𝗶 𝘁𝗼́𝗺 𝗹𝗮̣𝗶 𝗻𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗮̀𝗼 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘅𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗺𝗮𝗸𝗲𝘂𝗽 𝗺𝗼̂̃𝗶 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗺𝗮̀ 𝘀𝗼̛̣ 𝗹𝗮̀𝗻 𝗱𝗮 𝗯𝗶̣ 𝗯𝗶́...

Phấn Phủ 𝗦𝗛𝗜𝗦𝗘𝗜𝗗𝗢 dạng nén lành tính - kiềm dầu tốt

135.000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Nhà cung cấp: Nhật Bản
 • Loại sản phẩm: Mỹ phẩm
 • Mô tả:

  ☁️ 𝗣𝗛𝗔̂́𝗡 𝗣𝗛𝗨̉ #𝗦𝗛𝗜𝗦𝗘𝗜𝗗𝗢 𝗕𝗔𝗕𝗬 𝗣𝗢𝗪𝗗𝗘𝗥 : 𝗦𝗜𝗘̂𝗨 𝗟𝗔̀𝗡𝗛 𝗧𝗜́𝗡𝗛 & 𝗞𝗜𝗘̂̀𝗠 𝗗𝗔̂̀𝗨 𝗧𝗢̂́𝗧. ⛔️ 𝗖𝗛𝗜̉ #𝟭𝟯𝟱𝗞/ 𝗛𝗢̣̂𝗣 𝟱𝟬𝗚 ☁️ ‼️ 𝗦𝗵𝗶𝘀𝗲𝗶𝗱𝗼 𝗕𝗮𝗯𝘆 𝗣𝗼𝘄𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 𝗹𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮̂́𝗻 𝗿𝗼̂𝗺 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗯𝗼̣̂ 𝘆 𝘁𝗲̂́ 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗕𝗮̉𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 đ𝗮̉𝗺 𝗯𝗮̉𝗼 𝗮𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝘂𝘆𝗲̣̂𝘁 đ𝗼̂́𝗶 𝗰𝗵𝗼 𝗺𝗼̣𝗶 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝗱𝗮 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗰𝗮̉ 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗹𝗮̀𝗻 𝗱𝗮 𝗲𝗺 𝗯𝗲́. 𝗡𝗼́𝗶 𝘁𝗼́𝗺 𝗹𝗮̣𝗶 𝗻𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗮̀𝗼 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘅𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗺𝗮𝗸𝗲𝘂𝗽 𝗺𝗼̂̃𝗶 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗺𝗮̀ 𝘀𝗼̛̣ 𝗹𝗮̀𝗻 𝗱𝗮 𝗯𝗶̣ 𝗯𝗶́ 𝗯𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮𝘆...