Nước hoa

  • grid
  • list
Nước hoa vùng kín FOELLIE EAU DE BIJOU

245.000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Nhà cung cấp: Pháp
  • Loại sản phẩm: Nước Hoa
  • Mô tả:

    𝗖𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝗶̣ 𝗲𝗺 𝗰𝘂̛́ 𝗯𝗮̉𝗼 “em nó” 𝗸𝗵𝗮́𝗰 𝗴𝗶̀ 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗵𝗼𝗮 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗸𝗼??? 𝗠𝘂𝗮 𝘅𝘂̛̀ 𝗰𝗵𝗮𝗶 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗵𝗼𝗮 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗿𝗲̉ 𝗵𝗼̛𝗻 𝘅𝗶̣𝘁 𝘃𝗼̂ 𝗰𝗵𝗼 𝗿𝗼̂̀𝗶 𝗞𝗵𝗮́𝗰 𝗻𝗵𝗮𝘂 𝗰𝗵𝘂̛́ 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝗲̂́, 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝘅𝗶̣𝘁 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗵𝗼𝗮 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝘃𝗼̂ đ𝗼́ 𝘅𝗲𝗺 𝘁𝘂̛̀ 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗺𝘂̀𝗶 𝗻𝗼́ 𝗰𝗼́ 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗸𝗵𝘂̉𝗻𝗴 𝗸𝗼 𝗻𝗵𝗮́! 𝗖𝗼̀𝗻 𝘅𝗮̀𝗶 𝗲𝗺 𝗙𝗼𝗲𝗹𝗹𝗶𝗲 𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘃𝗮̀𝗶 𝗴𝗶𝗼̣𝘁 𝘁𝗵𝗼̂𝗶 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 đ𝗲̂́𝗻 𝘁𝗮̣̂𝗻 đ𝗲̂𝗺 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘃𝗲̣𝗻 𝟮𝘅𝘅/𝗹𝗼̣...